background

Wie zijn wij van de
Branche Bouwkundige Inspecteurs (BBI)

Wie zijn wij?

BBI is een organisatie voor bouwkundig inspecteurs en -adviseurs die zich inzet voor haar leden en de bouwkundige inspectie branche. De organisatie heeft tot doel de collectieve belangen van de bouwkundige leden te behartigen, de effectiviteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en het aanzien van de beroepsgroep te verhogen.

Dit wil BBI bereiken door o.a. bouwkundige kennis en informatie beschikbaar te stellen, opleiding en register, contacten in de markt te bevorderen, overheidsbeleid te beïnvloeden, en door uitvoeren of faciliteren van activiteiten zoals:

Optreden als adviesorgaan en gesprekspartner namens alle leden

Deelnemen aan commissies en overlegorganen

Bevorderen van opleidingen en examens, audits en registratie

Geven van bouwkundige inspectie voorlichting over de beroepsgroep en het verrichten van promotieactiviteiten

Participeren in de kwaliteitsborgings NTA8060

Organiseren van relevante evenementen en bijeenkomsten

Netwerken tussen bouwkundige inspecteurs en andere bouw gerelateerde bedrijven